Länkar

Sidor, som kan vara bra att besöka, om du planerar någon form av elinstallation:

Elsäkerhetsverket – har uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, dvs. störningsfri el. Innan ni anlitar en elfirma, gå in på elsäkerhetsverket och se så att firman enligt lag är registrerad. Alla företag som är registrerade har åtagit sig att följa de lagar och reglar för elinstallationer som finns och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Det ger dig som beställare en grundtrygghet. Vi ska även kunna visa upp vårt egenkontrollprogram.

Energieffektiv – koncept inom Ahlsell som erbjuder bl.a. råd för energieffektivisering av kontor, industri och bostäder.

Elinstallatören – är den ledande branschtidningen inom elteknikområdet.

Konsumentverket – oberoende information och vägledning om till exempel köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.